; وبسایت شخصی علی سرزعیم - کتاب های تالیفی-پوپولیسم ایرانی
مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » کتاب های تالیفی » پوپولیسم ایرانی

پوپولیسم ایرانی

نظرات :

علیدادی :


کتاب خوبی است ولی اقتصادی نیست.شما در این کتاب از هر دری سخنی گفته اید.

راميار فرزان :


جرو زيباترين كتابهايي است كه خوانده أم- از جمله كتاب هايي است كه إنسان را تا آخر با خود همراه ميكنند و علاوه بر آموزش مفاهيم پو پوليسم به زبان شيوا وساده به دور از تعصبات اجتماعي و سياسي شرايط حاكم بر جامعه إيراني را شرح ميدهد. بسيار زيبا و ستودني. به اينگونه كتاب ها براي آگاهي جامعه بسيار نيازمنديم