مرکزی برای کمک به انتشار مقاله و مدارک اپلای

دوستان ما مرکزی را راه انداخته اند تا به ایرانی ها کمک کند مدارک خود را برای اپلای به شکل مناسبی تهیه کنند، SOP را اصلاح کنند و حتی مقالات آنها را برای درج در ژورنال های آکادمیک اصلاح نمایند. مشکل خیلی ها این است که به درستی نمی دانند چطور SOP بنویسند و یا مدارک اپلای را آماده کنند و به همین دلیل به رغم شایستگی علمی به سادگی رد می شوند. این مرکز می تواند این خلا را جبران کند. لینک آن این است :